సాదనాల వేంకట స్వామి నాయుడు గారి గురించి

జూలై 21, 2012

0

సాదనాల వేంకట స్వామి నాయుడు గారి గురించి.

Posted in: Uncategorized

సాదనాల వారి రచన – దృశ్యం లోని కొన్ని ఆణిముత్యాలు

జూలై 8, 2012

0

పోలిటీసియన్ ఓ అబ్బాయి పుట్టాడు అమావాస్యనాడు అయితే దొంగ లేకుంటే దొర అవుతదనుకున్నాం ఆనాడు — ఈనాడు — అతను “దొంగల్లో దొర” అయ్యాడు : స్వేద ఫలం ఉలికి ఉక్కపోస్తుంటే — శిల సింగారించుకుంటుంది : దేశం నా సైకిల్లోని ప్రతి భాగం మోగుతోంది ఘల్లు ఘల్లుమని — ఒక్కదాని “బెల్” తప్ప !!! మహిమ నల్ల సిరా ఎర్రసిరాకి లోకువ ఎర్రసిరా పచ్చసిరాకి లోకువ అన్ని సిరాలూ ఓ పచ్చాకాగితానికి లోకువ! హెచ్చరిక నీవు […]

Posted in: Uncategorized

ఫోటోలు

జూన్ 17, 2012

0

Please click here to see more photos – సన్మానాలు, జ్ఞాపికలు, ప్రసంసలు అందుకుంటు ప్రముకులతోసాదనాల

Posted in: Uncategorized

రచనలు

జూన్ 17, 2012

0

దృశ్యం – వచన కవిత సంపుటి – అక్టోబర్ 1989 ఉత్తమ కవితా సంపుటిగా * సమతా రచయితల సంఘం (అమలాపురం) – 1989 * తడ్కమట్ల సాహిత్య పురస్కారం (సిద్ధిపేట) – 1991 రాష్ట్రస్థాయి అవార్డులను అందుకున్న కావ్యం కృష్ణా పత్రిక సాహిత్య సేవ – ఒక పరిశీలన – లఘు సిద్ధాంత వ్యాసం – ఫిబ్రవరి 1994 నాయుడు బావ పాటలు – గేయ సంపుటి – జనవరి 2004 సర్వ సమ్మత ప్రార్ధన […]

Posted in: Uncategorized

సాదనాల వేంకట స్వామి నాయుడు గారి గురించి

జూన్ 17, 2012

0

ప్రముఖ కవిగా, గాయకుడిగా, నటుడిగా, పరిశోధకుడిగా, ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడిగా, పత్రిక సంపాదకుడిగా బహుముఖీన ప్రజ్ఞకలిగిన వ్యక్తి శ్రీ సాదనాల  వేంకట స్వామి నాయుడు. సాదనాల సంక్షిప్త పరిచయం పూర్తి పేరు సాదనాల వేంకట స్వామి నాయుడు కలం పేరు లోక విరోధి విద్యార్హతలు యం.ఏ. (తెలుగు), యం.ఫిల్ (బంగారు పతకం), పిహెచ్.డి, బి.ల్, బి.ల్.ఐ.న్ పుట్టిన తేది 15-02-1961 ముద్రిత రచనలు ‘దృశ్యం’ వచన కవితాసంపుటి, ‘కృష్ణా పత్రిక సాహిత్య సేవ – ఒక పరిశీలన” (యం.ఫిల్ సిద్దాంత […]

Posted in: Uncategorized